വ്യാജ നിയമനതട്ടിപ്പ്; പ്രതി ബാസിത്തിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി മലപ്പുറത്തെത്തിച്ചു | FRAUDLENT RECRUITMENT

വ്യാജ നിയമനതട്ടിപ്പ്; പ്രതി ബാസിത്തിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി മലപ്പുറത്തെത്തിച്ചു | FRAUDLENT RECRUITMENT
kairalinews #kairalitv #malayalamnews #keralanewslive ഹരിദാസനടങ്ങിയ വ്യാജ ...
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-I85n6y_BlE

Comments

Popular posts from this blog