നിയമന തട്ടിപ്പുകേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നു | Haridasan | Recruitment Fraud Case

നിയമന തട്ടിപ്പുകേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുന്നു | Haridasan | Recruitment Fraud Case
kairalinews #kairalitv #malayalamnews #keralanewslive ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎ അഖിൽ ...
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PWv44whpDgA

Comments

Popular posts from this blog